ประโยชน์จากของเล่นพัฒนาทักษะ

ของเล่นที่เรารู้จักกันมักจะมีจุดประสงค์เพื่อให้ความสนุกสนาน คลายเครียดหรือต้องการปลอบใจเด็กโดยการให้เด็กเล่นของเล่น ซื้อของเล่นให้ ซึ้งแท้จริงแล้วของเล่นนั้นมีประโยชน์มากกว่าการที่ให้เด็กเล่นเพื่อความสนุกสนาน เพลิดเพลินเท่านั้น แต่ยังมีของเล่นบางกลุ่มที่ให้ประโยชน์ต่อเด็กในด้านเสริมทักษะและพัฒนาการให้แก่เด็ก

ของเล่นที่จะส่งเสริมพัฒนาการและส่งเสริมทักษะนั้นมีหลายชนิด หลายแบบด้วยกัน ทั้งนี้ความเหมาะสมระหว่างของเล่นกับเด็กต้องขึ้นอยู่กับอายุของเด็กจะได้เป็นการกระตุ้นการพัฒนาทักษะได้อย่างแท้จริง ซึ่งของเล่นที่เป็นพวกเกมส์คอมพิวเตอร์ในอินเตอร์เน็ตก็อาจจะเป็นการพัฒนาทักษะอีกแบบแต่จัดอยู่คนละประเภท เป็นเหมาะกับเด็กโต

ของเล่นมีอยู่มากมายหลายแบบ ของเล่นที่เป็นประโยชน์ใกล้ตัวเด็ก เช่น บล๊อกไม้ ABC เป็นตัวต่อที่อยู่ในรุปแบบตัวอักษร จะทำให้เด็กเก่งและเข้าใจภาษามากขึ้นจากความจำ ความอยากเอาชนะในการเล่นของเล่น เป็นต้น โต๊ะเขียนหนังสือของเด็กก็เช่นกัน ควรจะมีลวดลายที่น่าสนใจ มีตัวอักษรภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ฝึกทักษะอยู่เสมอ

ของเล่นที่อยู่ลานกลางแจ้งก็ทำให้เด็กได้ฝึกความแข็งแรงของร่างกาย ห้อยโหน ปีนป่าย จึงทำให้เด็กมีกล้ามเนื้อแข็งแรงมากยิ่งขึ้น ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นของเล่นแบบไหน ชนิดไหน ก็ให้ประโยชน์แก่ตัวเด็กได้ทั้งนั้น เพียงแต่เราจะรู้จักเล่นของเล่นให้เป็นประโยชน์อย่างไร และไม่เล่นของเล่นจนก่อให้เกิดโทษได้